Fabrika radijatora TERMAL Lopare je jedina fabrika radijatora na području Bosne i Hercegovine. Proizvodila je panelne radijatore za sisteme centralnog grijanja, kao i električne radijatore pod  brandom ,,TERMAL". Panelni radijatori su rađeni pod licencom najvećeg evropskog proizvođača radijatora,,VOGEL&NOOT", a ,,pokrivali"su tržiste bivše Jugoslavije i više od polovine ukupne proizvodnje izvozili u Njemačku i Austriju.

Danas TERMAL  Lopare nakon višegodisnje ,,pauze" u radu, te stečajno postupka, ponovo je pokrenuta fabrika. Velika ulaganja u modernizaciju procesa proizvodnje i unapređenja tehnologije proizvoda sa jedinstvenim ciljem proizvodnje termalnih proizvoda i uređaja, a sve pod već poznatim brandom,,TERMAL", ideja je vračanja starog sjaja TERMAL-u i zasluženog mjesta na tržistu.

Proizvodni program sa kojim će seTERMAL ponovo predstaviti tržistu u toku 2017.godine,su: 

  • Kamini na pelet,,TERMALair" (kamin na pelet,za zagrijavanje toplim zrakom)
  • Kamini na pelet,,TERMALaqua" (kamin na pelet za etažnogrijanje)
  • Kotlovi na pelet,,TERMAL" (kotlovi za zagrijavanje stambenih površina 50-400m2)
  • Panelni radijatori,,TERMAL"
  • Električni konvektori,,TERMAL"

Bogata tradicija i iskustvo od skoro 40godina ove fabrike, velika volja i nastojanje novih vlasnika će biti velika perspektiva za razvoj preduzeća, a posebno razvijanje TERMAL-a kao stabilnog i pouzdanog partnera na tržištu.

Razvojni tim koji je pokretačka snaga ove fabrike, svakodnevno radi na usvajanju najnovijih tehnologija prozvodnje, a pored toga i usavršavanju proizvoda za najzahtjevnija tržišta zapadne evrope, što će biti i ciljno tržiste ove fabrike.

Akcenat na razvoj tehnologije i zagrijavanja domova putem naši uređaja, rezultirati će time da TERMAL Lopare u budućnosti bude sinonim topline i sigurnosti domova širom Bosne i Hercegovine, kao i regije.